Bu beyan Gizlilik Politika’mıza ait açıklamalar içermektedir. enerjievi.com web sitesini ziyaret etmekle Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılmaktasınız.

Yasal Dayanak

KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm yer almaktadır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Sizden Talep Edilen Bilgiler

Kişisel bilgiler; enerjievi.com web sitesindeki kayıt ve sipariş formları için gerekli olan ad soyad, doğum tarihi, posta adresi, telefon numaraları, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermektedir.  İletişim bilgileriniz gereken hallerde sitemizde yaptığınız işlemlerle ilgili olarak sizinle iletişim kurabilmek için kullanılmaktadır. İletişim bilgileriniz üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

Demografik Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Demografik bilgiler; sitemizdeki kullanıcılarımızın ilgi alanlarına uyarlanması için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesi amacıyla sadece diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir.

IP Adresinizi Nasıl Kullanıyoruz?

IP adresiniz; sunucumuzdaki problemleri teşhis etmek ve web sitemizi yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. IP adresiniz sizi tanımlamaya yardım etmek ve sizinle ilgili genel demografik bilgileri toplamak için de kullanılabilir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılır?

enerjievi.com; mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin kullanılma amaçları:

  • enerjievi.com web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
  • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
  • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Mesafeli Satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak amacıyla müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek ve kampanyalar sunmak,
  • Müşteri memnuniyetini artırmak, enerjievi.com web sitesinden alışveriş yapan müşterileri daha iyi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde ve de çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek,
  • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kişisel Verilerin Korunması

enerjievi.com; yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. enerjievi.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve diğer iletişim faaliyetleri için kullanabilecektir.

enerjievi.com; kullanıcıların web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgileri Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar dışında kullanmayacak, izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

enerjievi.com; kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

enerjievi.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, enerjievi.com web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden enerjievi.com sorumlu değildir.

enerjievi.com web sitesinde diğer sitelerin linkleri bulunabilir. enerjievi.com; bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

enerjievi.com web sitesine üye olan kullanıcının sisteme girdiği bilgilere sadece giriş yapan kullanıcı ulaşabilmekte ve yine gerekli bilgileri sadece sisteme giriş yapan kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşabilmesi ya da bu bilgileri değiştirebilmesi mümkün değildir.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir.